FRANSK LANDBRUK

Frankrike er det største jordbrukslandet i den europeiske unionen. Den franske landbrukssektoren som består av over 500 000 gårdsbruk, er moderne, innoverende og produktiv. Produksjonsmetodene som brukes tar mer og mer hensyn til prinsippene for bærekraftig utvikling: sosiale, økonomiske og miljørelaterte forhold. Frankrike er et land med forskjellige jordsmonn og klimaforhold, og derfor kan franske jordbrukere tilby et variert utvalg av kvalitetsprodukter. Det er stor etterspørsel på gode smaksopplevelser og originalitet i de skandinaviske landene.

Nye typer jordbruk er også under utvikling, og de er opptatt av å følge strenge og effektive forskrifter for å oppnå kvalitetsprodukter. Det er stor etterspørsel på frukt, grønnsaker og korn som kommer fra biologisk jordbruk, så produksjonen øker hvert år. Nye filialer opprettes og produksjonen av varer made in France vokser og blir rikere.

ÅRS ERFARING

SERTIFISERTE BØNDER

EKSPEDISJONSSENTRALER

LAND I NORD-EUROPA

Nøye kontroll på kvaliteten, produksjonsmetodene og sporbarheten til varene.

Vi tilbyr enestående produkter og eksklusive partnerskap.

Vi har 40 års erfaring innen eksport av frukt og grønnsaker og kan derfor garantere en solid yrkesekspertise.

Frankrike har rikelig med landbruksjord av forskjellig jordsmonn, og et variert utvalg av kvalitetsprodukter.

Anerkjent av UNESCO, det franske kjøkken er rik på lokale tradisjoner og karakteristiske produkter.

I Norge, Sverige, Danmark, Finland og Nederland, det vil si i 5 land og i mer enn 40 byer i Nord-Europa.