KVALITETSKONTROLL

Takket være kontroll og fordi vi har tillit til våre produsenter, så kontrollerer AVO EXPORT hele produksjonskjeden: fra selve gårdsbruket der varene produseres, via emballasje og forsendelse av varene til selve leveransen til butikker i Skandinavia. I tillegg til ubrutt kjølekjede som er nødvendig ved transport av de fleste produktene våre, så kan vår organisasjon garantere at varene som leveres er ferske, at sanitetskvaliteten er upåklagelig og vi viser full åpenhet om varenes opprinnelse.

Vi har de strengeste attesteringer og kvalitetskontroller på hygiene og miljø: GLOBALGAP, HACCP eller BRC…

GLOBALGAP

Standard for forsvarlig jordbruk og oppdrett - En internasjonal avtale som jobber for å oppnå et driftsikkert og bærekraftig jordbruk.

BRC

Dette er en standard som har som mål å utvikle felles krav for matsikkerhet for samtlige aktører innen næringsmiddelindustrien.

HACCP

Hazard Analysis Critical Control Point = risikoanalyse - HACCP er først og fremst en oppskrift for analyse og kontroll innen mattrygghet, det er ikke en standard.

Våre verdier Verdsette franske produsenters ferdigheter
Bruke franske evner for å etterkomme forespørselen fra skandinaviske forbrukere.

ÅRS ERFARING

SERTIFISERTE BØNDER

EKSPEDISJONSSENTRALER

LAND I NORD-EUROPA

Nøye kontroll på kvaliteten, produksjonsmetodene og sporbarheten til varene.

Vi tilbyr enestående produkter og eksklusive partnerskap.

Vi har 40 års erfaring innen eksport av frukt og grønnsaker og kan derfor garantere en solid yrkesekspertise.

Frankrike har rikelig med landbruksjord av forskjellig jordsmonn, og et variert utvalg av kvalitetsprodukter.

Anerkjent av UNESCO, det franske kjøkken er rik på lokale tradisjoner og karakteristiske produkter.

I Norge, Sverige, Danmark, Finland og Nederland, det vil si i 5 land og i mer enn 40 byer i Nord-Europa.