EN DOBBEL OPPGAVE

AVO EXPORTs mål er å videreutvikle seg gjennom to viktige oppgaver: Bygge opp tillitsfulle samarbeid med franske bønder vi har valgt ut for å markedsføre matvarer «made in France», og samtidig spore opp nye produkter for å tilfredsstille markedsutviklingen i de nordeuropeiske landene. Vår andre oppgave er å være reaktiv overfor våre distributører og forsyne dem med kvalitetsprodukter til attraktive priser, samtidig som vi sikrer de bærekraftige produksjonsmetodene i Frankrike.

DISTRIBUTØRER

Takket være samarbeidspartnere som har de samme verdiene som oss, kan vi sørge for at våre produkter når ut til et bredt marked i Nord-Europa. Vårt kvalitetssystem sikrer sporbarheten til produktene, og garantien på en bærekraftig forsyning av produktene innfrir kravene til ferske og smakfulle matvarer. Med våre eksklusive varer og nyskapninger vil du kunne skille deg ut på markedet for å etterkomme forespørselen til de skandinaviske forbrukerne.

VÅRE PRODUSENTER

Enkelte av våre produsenter har samarbeidet med AVO EXPORT i over 30 år. Siden vi setter høye krav til våre produsenter og har stor tillit til dem, kan vi markedsføre ekte kvalitetsprodukter og samtidig sikre et bærekraftig marked for landbruksvirksomhet som krever investeringer på lang sikt. Vi har et meget stort utvalg produkter, spesielt frukt og grønnsaker. Men også andre typer varer, slik at samarbeidet med produsentene blir mer omfattende for hvert år som går.

Våre verdier Verdsette franske produsenters ferdigheter.
Bruke franske evner for å etterkomme forespørselen fra skandinaviske forbrukere.

ÅRS ERFARING

SERTIFISERTE BØNDER

EKSPEDISJONSSENTRALER

LAND I NORD-EUROPA

Nøye kontroll på kvaliteten, produksjonsmetodene og sporbarheten til varene.

Vi tilbyr enestående produkter og eksklusive partnerskap.

Vi har 40 års erfaring innen eksport av frukt og grønnsaker og kan derfor garantere en solid yrkesekspertise.

Frankrike har rikelig med landbruksjord av forskjellig jordsmonn, og et variert utvalg av kvalitetsprodukter.

Anerkjent av UNESCO, det franske kjøkken er rik på lokale tradisjoner og karakteristiske produkter.

I Norge, Sverige, Danmark, Finland og Nederland, det vil si i 5 land og i mer enn 40 byer i Nord-Europa.

Nicolas Vaillot

DIREKTØR

«Jeg overtok ledelsen i AVO EXPORT i 1996, etter min far André P Vaillot, som grunnla AVO EXPORT i 1976. AVO EXPORT er en familiebedrift som har holdt på de tradisjonene som gjorde det mulig for oss å vokse: koble sammen den norske og den franske kulturen, slik at skandinaviske forbrukere får oppleve kvaliteten på franske matvarer innenfor sikre og bærekraftige rammer.»

NORSK

FRANSK

FAMILIEDREVET